"Danışmanlık profesyonel bir sorumluluk duygusuyla yapılmalıdır"

Bizim için danışmanlık yol göstermenin ötesinde, bilişim sektörüne belli bir kalite standardı getirmek, çıtayı hep yüksek tutmak ve güvenilir olmaktır.

Bilişim yatırımlarının planlanması, geliştirilmesi, uygulanması, korunması kısacası verimlilik ve karlılık temel amaçlarınıza ulaşmanızda araç olması başlı başına bir yönetim ve danışmanlığı gerektirir.

Ekon Bilişim olarak ; Sistem, Yazılım, Donanım, Güvenlik ,KVKK, BGYS ve İhale hazırlığı konularında , tecrübeli uzmanlarımızca :

  • Bilgi Teknolojileri Politikalarının Belirlenmesi (Sistem , Yazılım, Güvenlik, Uygulama, Eğitim )
  • Kısa, Orta ve Uzun Vadeli Bilgi Teknolojileri Hedeflerinin Belirlenmesi ve Doğru Yatırımların Yapılması
  • Mevcut Sorunların Analizi Ve Çözüm Önerilerinin Geliştirilmesi
  • Bilgi Teknolojileri İhtiyaç Analizi Çıkarılması (yazılım)
  • Donanım  Ve Yazılım  ile İlgili Alınan Hizmetlerin Maliyet Analizi, Hizmet Süreleri Ve Alternatiflerinin Belirlenmesi

hizmetleri verilmektedir.

TOP