Multi-petabyte ölçekte rekabetçi avantaj sağlayan depolama birimi

InfiniBox® işletme depolama dizisi all-flash birimlerden daha hızlı bir performans, yüksek elverişlilik, ve karışık uygulama iş yükleri için multi-petabyte ölçek sağlar. Sıfır-etkili anlık durum görüntüleri ve aktif/aktif kopyalama işletme çevikliğini büyük oranda geliştirirken, durağan veri şifrelemesi çoğu üretim ortamında hizmetten çıkarılmış dizilerin güvenli bir şekilde silinmesi ihtiyacını ortadan kaldırır.

InfiniBoxile, işletmenin BT organizasyonları ve bulut servisi sağlayıcıları petabyte-ölçekli depolama operasyonlarının maliyetini ve karmaşıklığını azaltarak servis düzeyi hedeflerini aşabilirler.

YÜKSEK PERFORMANS

Gerçekten inovatif ve efektif önbellek yönetimi algoritması (Neural Cache) olup ultra verimli veri düzeniyle birleştirilmiştir ve mikrosaniye gecikme süresinde yüksek verimlilik sağlar. NVMe-oF ve depolama sınıfı belleği (SCM) hazırlığı, müşterilerin altyapıları gelişmeye devam ederken InfiniBox’ın rekabet avantajlarını korumaktadır.

MULTI-PETABYTE ÖLÇEK

Son derece verimli ince konfigürasyon, sürekli alan kazanımı ve satır içi veri sıkıştırması sayesinde maksimum sistem kapasitesi kullanımı mümkündür. Özellikle 10PB'nin üzerinde etkin kapasiteye ölçeklendirilebilir tek bir 42U rafla birden fazla sistemin güçlendirilmesi kolay ve belirgin derece düşük maliyetle gerçekleştirilebilir.

YÜKSEK ELVERİŞLİLİK VE GÜVENİLİRLİK

InfiniBox'un kendi kendini iyileştiren mimarisi, patentli InfiniRaid veri düzenimizi ve öngörülü arıza analizimizi kullanarak, endüstrideki en yüksek elverişliliği ve işlev durdurmayan yükseltmelerini gerçekleştirir. InfiniBox donanım yedekleme tasarımı (n + 2), tüm bileşen arızalarından hızlı kurtarmaya imkan verir.

İŞLETME ÇEVİKLİĞİ VE DEVAMLILIĞI

Alan verimliliği sağlayan, sıfır etkili anlık durum görüntüleri, verilerinizin neredeyse sınırsız kopyaları ile çevik gelişimi ve kalite güvencesini hızlandırmanın yanı sıra veri korumasını basitleştirir. Entegre senkron, asenkron ve aktif/aktif kopyalama iş sürekliliği ve felaket kurtarma için en yüksek düzeyde veri elverişliliği sağlar.

ÇOK KİRACILI ORTAMLAR İÇİN BASİT VE GÜÇLÜ YÖNETİM

Bulut tabanlı analitik aracımız olan InfiniVerse, Infinidat varlığınız izler, raporlar, bilgi sağlar ve altyapı değişikliklerinin performansa etkisini tahmin eder. Öğe yönetimi, en karmaşık depolama yönetimi işlemlerini basitleştiren sezgisel bir HTML5 GUI olan InfiniBox GUI üzerinden yapılır. Kapsamlı bir RESTful API ve güçlü bir CLI karmaşık görevleri otomatikleştirmeye yardımcı olur. Hizmet Kalitesi yetenekleri kiracılar, iş yükleri ve hacimler arasında hizmet düzeyinde koordinasyonu kolaylaştırır .

BİRLEŞİK DEPOLAMA

InfiniBox, tek bir platformda eşzamanlı olarak FC, iSCSI, NFSv3 ve SMB protokollerini sağlar ve iş yüklerinin birleştirilmesini kolaylaştırır. Tek bir InfiniBox ile birden fazla diziyi ve ilgili hizmet sözleşmelerini kaldırabilirsiniz.

BAĞLANIRLIK VE ENTEGRASYON

InfiniBox , yerel arayüzleri kullanarak veri merkezinizdeki kritik iş uygulamalarıyla entegre olur. Sezgisel ana bilgisayar bağlantı ve depolama sağlama aracımız Host PowerTools, yönetim görevleri sürelerini günlerden veya saatlerden saniyelere kadar indirir!

TOP
Open chat