DLP, özetle kullanımda, hareket halinde ve beklemekte olan veriyi tanımlamak, izlemek ve korumak için konuşlandırılan sistemdir .DLP’nin düzgün çalışabilmesi için verinin nerede olduğunun tespit edilmesi ve sınıflandırılması gerekmektedir. Daha sonra verinin akışını, ne şekilde kullanıldığını ve bunların genel iş akışımızdaki yerlerini belirlenmesi ve yanlış iş akışlarının düzeltilmesi gerekmektedir.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun ilgili maddelerine istinaden Kurumların, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunması açısından kanuni yükümlülükleri ve sorumlulukları vardır.

“Kamu kurumlarının, vatandaşlara ait çok önemli kişisel bilgilerin korunmasını sağlamak için, kurum bünyesinde istemci ve sunucular üzerinde “Veri Kaçağı Önleme” sisteminin kurulması gerekmektedir.”

TOP
Open chat