Elektronik Ticarette Güven Damgası Hakkında Tebliğ’de, Güven Damgası başvurusunda bulunan e-ticaret sitesinin sızma testi yaptırması gerektiğine ilişkin bir madde bulunmaktadır. Bu maddede Güven Damgası başvurusunda bulunmadan en fazla üç ay önce ve her takvim yılı içinde en az bir defa, Türk Standartları Enstitüsü tarafından onaylı A veya B sınıfı sızma testi firmalarına sızma testi yaptırarak gerekli önlemleri alması ve bu önlemleri aldığına ilişkin doğrulama testi yaptırması gerektiğine ifade edilmektedir.

Bu doğrultuda güvenlik testi için kabul görmüş standartlar seviyesinde ortak bir kapsam oluşturulmuştur.

Ekon Siber Güvenlik Ekibi olarak kurumunuzun bilgi altyapısına yönelik saldırılara karşı güvenlik açıklarını tespit etmek için bilginiz ve denetiminiz dahilinde güvenlik testleri hizmetini vermekteyiz.

TOP