Libre Ofis Eğitim Müfredatı (2 gün)

Kelime İşlemci

§  Belgelerle çalışmak

§  Metinlerle çalışmak

§  Biçemler ve Biçimlendirme

§  Nesnelerle çalışmak

§  Başvuruları kullanmak

§  İçindekiler, kaynakça, şekiller dizini eklemek

§  Tablolarla çalışmak

§  Posta birleştirme sihirbazını kullanmak

 
 
 
TOP