Text Size
Pazar 15 Aralık 2019

Bilişim Eğitimleri :

·      Sertifikasyon Eğitimleri

·      Kurum İhtiyaçlarına Yönelik Özel Eğitimler

·      Karma Eğitim

·      Firma yerinde Eğitim

·      Sınıf Eğitimleri

 Danışmanlık Hizmetleri :

·      Bilgi Teknolojileri Politikalarının Belirlenmesi (Sistem , Yazılım, Uygulama, Eğitim, )

·      Kısa, Orta ve Uzun Vadeli Bilgi Teknolojileri Hedeflerinin Belirlenmesi ve Doğru Yatırımların Yapılması

·      Mevcut Sorunların Analizi Ve Çözüm Önerilerinin Geliştirilmesi

·      Bilgi Teknolojileri İhtiyaç Analizi Çıkarılması (yazılım)

·      Donanım  Ve Yazılım  ile İlgili Alınan Hizmetlerin Maliyet Analizi, Hizmet Süreleri Ve Alternatiflerinin Belirlenmesi 

Nitelikli Personel Desteği :

·      Öncelikle müşterilerimizin ihtiyacını yüz yüze oturumlarla tespit etmek,

·      İhtiyaçlarınızı giderebilecek en uygun personeli veri tabanından belirlemek,

·      Kısa Listeyi firmanıza sunarak son seçim hakkını müşteriye bırakmak,

·      Ve belirlenen personel ile müşterimizi eşleştirmek,

·      Adayın öngörülen tarihte işe başlangıcını ve diğer tüm hukuki işlemlerini yerine getirilerek

·      Personelin herhangi bir sebepten dolayı işten ayrılması durumunda aynı özelliklerde bir başka uzmanı en kısa zamanda işe yerleştirmek.