Text Size
Pazar 15 Aralık 2019

Kamu İhale Kanunu ve Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu kapsamında ihale açan tüm Kamu Kurum ve Kuruluşlarına; Kamu Kurumları tarafından finanse edilen çeşitli ihalelere iştirak eden firmaların ihalelere katılımını koordine etmekte ve danışmanlık hizmetleri sunmaktayız.

Kamu kurum ve Kuruluşlarının ihtiyaçları doğrultusunda, Bilişim projelerinde ( sistem, yazılım ) çözümün gerçekleştirilebilmesini sağlamak amacı, Kurumun belli bir üretici firmanın ürünlerine bağımlılığını en aza indirgeyecek, rekabete açık, kendi standartlarını destekleyen nitelikte ihale öncesi fizibilite çalışması yapmak, ihale dokümanı (teknik şartname, idari şartname, sözleşme tasarısı ve sair) hazırlamak, hazırlanan ihale dokümanından hareketle Kurum tarafından toplanan tekliflerin değerlendirme faaliyetlerini gerçekleştirmek, çözümün bir bütün olarak çalışmasını yürütmek, yüklenici tarafından gerçekleştirilen faaliyetleri Kurum adına denetlemek, İhale gerçekleştirilmesi sürecinde, paylaşılan her türlü bilgiyi gizli tutmak, ana ilkemizdir.

  • Ekon Bilişim ürün satmadığı ve sadece hizmet verdiği için tarafsız, objektif ve bağımsızdır,
  • Üreticiler arasında rekabeti sağlar,
  • Kamu Kurum ve Kuruluşların ihtiyaçlarını günümüz teknolojilerine uygun hale getirir.
  • Yapılan çalışmanın hem kurum hem de istekliler tarafından iyi anlaşılmasını ve doğru teklif hazırlanmasını sağlar.
  • Şartname maddelerinin tamamını tek tek, kabul işlemlerine kadar takip eder ve raporlar

 

 

Danışmanlık Hizmetleri

Platform bağımsız, çözüm odaklı danışmanlık anlayışımızla, tüm sorunlarınıza kısa sürede çözüm üretebileceğimizi düşünüyoruz

Eğitim Hizmetleri

Eğitimlerimiz; Sertifikasyon Eğitimleri, Kurum ihtiyaçlarına Yönelik Ozel Eğitimler, Sınıf eğitimleri , Karma Eğitim ve Firma yerinde eğitim şeklinde planlanabilir.

Dışkaynak Hizmetleri

Nitelikli Personel Hizmeti, işletmeye avantaj sağlayan faaliyetlere (en iyi yaptığı işe) odaklanma, geri kalan faaliyetleri ise dış kaynaklardan sağlama şeklinde tanımlanabilir

Proje Analiz Hizmeti

Kamu İhale Kanunu ve Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu kapsamında ihale açan tüm Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Proje danışmanlık hizmetleri sunmaktayız

Ekonomik Kaliteli Organize Nitelikli